Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Opublikowany: Grudzień 29, 2014

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów:

  • Zakład Zagospodarowania Odpadów  w Trzebani, gmina Osieczna
    Trzebania 15
    64-113 Osieczna

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu:

  • Sortownia odpadów zmieszanych, Henrykowo 9, gmina Święciechowa,
  • Kompostownia pryzmowa, Gola, gmina Gostyń,
  • Kompostownia pryzmowa, Rawicz,
  • Kompostownia pryzmowa, Trzebania, gmina Osieczna,
  • Kompostownia pryzmowa, Koszanowo, gmina Śmigiel.