Stawki opłat
Opublikowany: Pażdziernik 9, 2015

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE:

Od 1 czerwca 2020r. istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania. Zwolnienie zostało określone na podstawie UCHWAŁY NR XXXIV/6/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ze zwolnienia z opłaty w wysokości 3 zł od osoby / m-c mogą korzystać właściciele nieruchomości którzy:

  • w domach jednorodzinnych kompostują odpady w przydomowym kompostowniku
  • złożą nową deklarację o wysokości opłaty na nowym druku obowiązującym od 1 czerwca 2020 r

Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane pod pojęciem budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,  w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.