Informacje ogólne
Opublikowany: Grudzień 29, 2014

Termin uiszczania opłaty
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. Np.: opłata za miesiąc styczeń powinna być wniesiona do dnia 15 stycznia.  

Numer konta bankowego
Opłatę należy uiszczać na indywidualny nr konta bankowego, który otrzymają Państwo po złożeniu deklaracji. 

W sytuacji zmiany właściciela nieruchomości (płatnika opłaty) należy złożyć deklaracje z danymi nowego właściciela w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany, który otrzyma na tej podstawie nowy indywidualny nr konta. Należy pamiętać o określeniu od kiedy będzie obowiązywać dana zmiana. Osoba, która do tej pory była właścicielem nieruchomości - płatnikiem opłaty, na którą była złożona deklaracja, jest zobowiązana złożyć deklarację określającą zerową wartość opłaty. W przypadku śmierci właściciela/płatnika należy przedstawić akt zgonu tej osoby.

Do pobrania:

Deklaracja

 

Informujemy, iż możliwe jest edytowanie ww. dokumentu przy użyciu programu Adobe Reader w wersji min. XI.
Aby edytować dokument należy zapisać go na dysku komputera. Następnie otworzyć zapisany dokument i w jego prawym, górnym rogu wybrać „Podpisz” i „Dodaj tekst”. Aby dodać tekst należy najechać kursorem w miejsce, w którym chcemy wpisać dane, po czym kliknąć raz i wprowadzić żądaną informację.  Aby dodać tekst w innym miejscu, najeżdżamy kursorem w kolejne miejsce i klikamy. Nie zapomnijmy zapisać wprowadzonych zmian.