Informacje ogólne
Opublikowany: Grudzień 29, 2014

Termin uiszczania opłaty
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. Np.: opłata za miesiąc styczeń powinna być wniesiona do dnia 15 stycznia.  

Numer konta bankowego
Opłatę należy uiszczać na indywidualny nr konta bankowego, który otrzymają Państwo po złożeniu deklaracji. 

Zmiana właściciela nieruchomości (zgon, przepisanie nieruchomości, kupno nieruchomości)
W przypadku zmiany właściciela nieruchomości  na innego członka rodziny, prosimy o wypełnienie oświadczenia o zmianie właściciela, które określa dane nowego właściciela i stopień pokrewieństwa z poprzednim właścicielem i dołączenie go do wypełnionej deklaracji z danymi nowego właściciela.

Natomiast w sytuacji zmiany właściciela na osobę nie będącą członkiem rodziny należy złożyć deklaracje z danymi nowego właściciela, który otrzyma na tej podstawie nowy indywidualny nr konta. Należy pamiętać o określeniu od kiedy będzie obowiązywać dana zmiana.

Do pobrania:

Deklaracja

Oświadczenie o zmianie właściciela

 

Informujemy, iż możliwe jest edytowanie ww. dokumentów przy użyciu programu Adobe Reader w wersji min. XI.
Aby edytować dokument należy zapisać go na dysku komputera. Następnie otworzyć zapisany dokument i w jego prawym, górnym rogu wybrać „Podpisz” i „Dodaj tekst”. Aby dodać tekst należy najechać kursorem w miejsce, w którym chcemy wpisać dane, po czym kliknąć raz i wprowadzić żądaną informację.  Aby dodać tekst w innym miejscu, najeżdżamy kursorem w kolejne miejsce i klikamy. Nie zapomnijmy zapisać wprowadzonych zmian.