Elektroniczna deklaracja ePUAP
Opublikowany: Luty 2, 2016

Wypełnij deklarację w formie elektronicznej:

Wersja elektroniczna Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępna jest na Elektronicznej Skrzynce Podawczej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, znajdującej się na platformie ePUAP (tutaj)

UWAGA: Wypełniając deklarację poprzez platformę ePUAP w miejscach, gdzie należy wprowadzić wartości stawek opłat należy używać jako separatora dziesiętnego kropki a nie przecinka! Np. wpisując kwotę 11.50 a nie 11,50


W celu skorzystania z ePUAP niezbędne jest spełnienie poniższych warunków:

· założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP

· posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP - użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (instrukcja - prezentacja).

Po założeniu konta na platformie ePUAP oraz uzyskaniu Profilu Zaufanego możliwe jest wypełnienie i wysłanie deklaracji na Skrzynkę Podawczą Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Formularz deklaracji dostępny jest po kliknięciu na poniższy odnośnik:

·  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wypełnioną deklarację, przed wysłaniem, należy podpisać profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego.


Jak założyć profil zaufany

  1. Aby złożyć wniosek o Profil Zaufany (PZ) należy posiadać konto na ePUAP. Zarejestruj się podając przy rejestracji konta ePUAP numer PESEL. Wniosek o Profil Zaufany zostanie automatycznie złożony i wystarczy jedynie udać się w ciągu 14 dni do wybranego punktu potwierdzania PZ - potrzebny będzie dowód osobisty albo paszport do weryfikacji tożsamości.
  2. W przypadku nie podania numeru PESEL podczas rejestracji konta ePUAP należy zalogować się na konto, wybrać opcję Moje konto (górny prawy róg) > Wybrać zakładkę Moje profile zaufane > Wybrać funkcję Złóż wniosek:
  1. Podać dane w tym PESEL, wybrać metodę autoryzacji podpisu PZ (mail albo SMS).
  2. Kliknąć Sprawdź poprawność (metody autoryzacji) i wpisać przesłany kod autoryzacji (z maila lub SMS);
  3. Wysłać wniosek klikając 'Złóż wniosek' albo wybrać opcję Samozaufania aby dokonać weryfikacji certyfikatem kwalifikowanym (bez wizyty w puncie potwierdzania PZ);
  4. System potwierdzi komunikatem złożenie wniosku oraz na mail przyjdzie potwierdzenie, że wniosek o Profil Zaufany został złożony.
  1. Jeżeli nie została wybrana opcja samozaufania należy udać się w ciągu 14 dni do wybranego punktu potwierdzania PZ - potrzebny będzie dowód osobisty albo paszport do weryfikacji tożsamości.
    Mapa punktów potwierdzających