ZRÓB KROK W STRONĘ PSZOK -2 lipca w Gostyniu
Opublikowany: Czerwiec 24, 2019

W ramach działań w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego realizujemy drugą edycję kampanii „Zrób krok w stronę PSZOK” w ramach której zaplanowane zostały terenowe spotkania z mieszkańcami gmin, które należą do Związku. We wtorek 02 lipca br. odwiedzimy mieszkańców gminy Gostyń.

Na gostyńskim Rynku będziemy do dyspozycji mieszkańców od godz. 10:00.

Kampania ma na celu m.in. wzrost selektywnej zbiórki odpadów oraz wzrost świadomości mieszkańców Związku w zakresie zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi płynących z nieprawidłowego postępowania z odpadami.

Podczas spotkania mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje dotyczące zasad prawidłowego postępowania z odpadami, ale również sprawdzić swoją wiedzę poprzez udział w zabawach. Na dorosłych czekać będzie test wiedzy PRAWDA / FAŁSZ, a dzieci i młodzież sprawdzą swoje wiedzę na planszówce - wieloformatowej grze edukacyjnej z bohaterami z Drużyny Segregolandii.

Dla najbogatszych w wiedzę dotyczącą segregacji odpadów przygotowane będą ekologiczne materiały edukacyjne, w namiocie KZGRL dostępne będą również broszury informacyjne.

Zapraszamy do naszego mobilnego stoiska edukacyjnego także na indywidualne rozmowy dotyczące Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów i zasad ich funkcjonowania.