ZRÓB KROK W STRONĘ PSZOK
Opublikowany: Lipiec 23, 2018

W ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – kampanie edukacyjno – informacyjne, publikacje, warsztaty i konkursy” KZGRL realizuje kampanię edukacyjną „Zrób krok w stronę PSZOK” w ramach której zaplanowanych zostało 10 terenowych spotkań edukacyjnych z mieszkańcami gmin, które należą do Związku. W środę 25 lipca br. odwiedzimy mieszkańców gminy Śmigiel, z kolei w czwartek 26 lipca br. spotkamy się z mieszkańcami gminy Rawicz.

ŚMIGIEL - plac targowy

RAWICZ - parking przy BRICOMARCHE (ul. Towarowa 11a)

Będziemy do dyspozycji mieszkańców od godz. 10:00.

Kampania ma na celu m.in. wzrost selektywnej zbiórki odpadów oraz wzrost świadomości mieszkańców Związku w zakresie zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi płynących z nieprawidłowego postępowania z odpadami.

Podczas spotkań mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje dotyczące zasad prawidłowego postępowania z odpadami, ale również sprawdzić swoją wiedzę poprzez konkursy:

- dla dorosłych: testy wiedzy PRAWDA / FAŁSZ

- dla dzieci i młodzieży wieloformatowa gra edukacyjna

Dla najbogatszych w wiedzę dotyczącą segregacji przygotowane będą ekologiczne nagrody, w namiocie KZGRL dostępne będą również materiały edukacyjno – informacyjne.

Zapraszamy do naszego mobilnego stoiska edukacyjnego także na indywidualne rozmowy dotyczące Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów i zasad ich funkcjonowania.