Zmiany w zasadach odbioru odpadów
Opublikowany: Styczeń 13, 2015

Od 1 stycznia zaczyna obowiązywać nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego oraz nowe zasady odbioru odpadów. Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie bezpośredniego odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości niezamieszkałych. Odpady gromadzone mogą być w pojemnikach (kontenerach) lub workach. Do tej pory bezpośrednio z nieruchomości niezamieszkałych odbierane były jedynie odpady zmieszane. Kolejną zmiana, a za razem udogodnieniem dla wszystkich segregujących odpady, jest wprowadzenie zasady „worek za worek”. W praktyce oznacza to, iż za każdy wystawiony worek otrzymamy worek w zamian (np.: wystawiając dwa worki na tworzywa sztuczne otrzymamy dwa takie same worki). Kolejnym udogodnieniem jest wprowadzenie drugiego odbioru tworzyw sztucznych i matali w okresie od kwietnia do września.
Nowy regulamin wprowadza także obowiązek oznaczenia pojemnika w których gromadzone są odpady na nieruchomościach mieszanych czyli takich, które częściowo są zamieszkałe oraz niezamieszkałe. Pojemnik dla części zamieszkałej należy oznaczyć literą „Z” natomiast dla części niezamieszkałej literą „NZ”. Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych mają obowiązek oznaczyć pojemnik w sposób umożliwiający identyfikację, do którego lokalu dany pojemnik należy.

Nowe regulaminy dostępne będą wkrótce na stornie internetowej Związku w zakładce „Akty Prawne”