ZMIANY W HARMONOGRAMIE W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM
Opublikowany: Grudzień 14, 2018

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA LESZNA ORAZ GMIN: RAWICZ, PAKOSŁAW, BOJANOWO.

 

Z uwagi na okres świąteczny uprzejmie informujemy o jednorazowej zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych i segregowanych przypadających na dzień 27 grudnia 2018r.

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych w:

  •  Mieście Leszno, Gminie Bojanowo, Gminie Pakosław i Gminie Rawicz przypadający na dzień

27 grudnia 2018r. zostaje przesunięty na 28 grudnia 2018r.

Odbiór odpadów komunalnych segregowanych w:

  •  Gminie Bojanowo przypadający na dzień 27 grudnia 2018r. zostaje przesunięty na 28 grudnia 2018r.

 

 

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW KZGRL

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przyjętą zasadą w przypadku, gdy ustalony dzień tygodnia odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy tj. 25 i 26 grudnia 2018r.,  odbiór odpadów odbędzie się w następnym dniu niebędącym dniem ustawowo wolnym od pracy

 tj. 27 grudnia 2018r.