Zmiana w odbiorze odpadów w związku ze świętem 15 sierpnia 2017r.
Opublikowany: Sierpień 8, 2017

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego przypomina,

iż w związku ze zbliżającym się świętem  zmianie ulega termin odbioru odpadów komunalnych.

W przypadku, gdy ustalony dzień tygodnia odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy,  odbiór odpadów odbędzie się w następnym dniu niebędącym dniem ustawowo wolnym od pracy, tj.

odbiór za 15 sierpnia 2017 r. odbędzie się 16 sierpnia 2017 r.

Zmiana dotyczy zarówno odpadów zmieszanych jak i segregowanych.