Złóż deklarację poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
Opublikowany: Luty 5, 2016

Złóż deklarację poprzez

elektroniczną Platformę  Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 

Informujemy, że platforma ePUAP działa już prawidłowo. Problemy techniczne związane z działaniem platformy, leżące po stronie obsługi serwisowej zostały naprawione.

W związku z powyższym ponownie istnieje możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi drogą elektroniczną za pomocą ePUAP.

W celu skorzystania z ePUAP niezbędne jest spełnienie poniższych warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP;
  • posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP (użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej) lub  posiadanie podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego;

Po założeniu konta na platformie ePUAP, uzyskaniu Profilu Zaufanego bądź posiadaniu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego możliwe jest wypełnienie i wysłanie deklaracji na Skrzynkę Podawczą Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Formularz deklaracji dostępny jest po kliknięciu na poniższy odnośnik:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozostałe informacje dotyczące złożenia deklaracji elektronicznej można znaleźć tutaj.