Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
Opublikowany: Grudzień 19, 2018

17 grudnia 2018r. odbyło się Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”,  podczas którego na kolejną kadencję powołany został Przewodniczący Zarządu Związku Pan Eugeniusz Karpiński.

Zgromadzenie Związku, którego przedstawicielami są Włodarze z 18 gmin Regionu Leszczyńskiego podczas poniedziałkowego posiedzenia dokonało wyboru Władz Związku.

Skład Personalny władz Związku zmienił się i przedstawia się następująco:

Przewodniczący Zgromadzenia Związku: Piotr Curyk  – Burmistrz Pogorzeli

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku: Grzegorz Kubik – Burmistrz Rawicza,

 

Zarząd Związku

Przewodniczący Zarządu Związku: Eugeniusz Karpiński,

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku: Adam Mytych –  I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna,

Członek Zarządu Związku: Jacek Widyński – Burmistrz Ponieca;

 

Powołana została Komisja Rewizyjna w skład której wchodzą:

Jacek Nowak – Burmistrz Krzywinia

Kornel Malcherek – Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna

Łukasz Kubiak – Burmistrz Krobi

Piotr Skrzypek – Wójt Pakosławia

Marek Lorych – Wójt Gminy Święciechowa

 

W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostały powołane następujące osoby:

Karol Skrzypczak – Burmistrz Miejskiej Górki

Grzegorz Matuszak – Wójt Pępowa

Jerzy Kulak – Burmistrz Gostynia

 

Podczas posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego KZGRL uchwalony został również budżet na 2019 rok.

                Budżet zakłada wysokość planowanych wydatków na poziomie planowanych dochodów, powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.