Zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opublikowany: Styczeń 13, 2017

Informujemy, że zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wysłane do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Do końca stycznia br. pracownicy Poczty Polskiej dostarczą do wszystkich Państwa ww. zawiadomienia (za potwierdzeniem odbioru). W Przypadku nieobecności domowników, w skrzynkach pocztowych pozostawione będzie awizo dot. przesyłki zawierającej zawiadomienie.

 

Przypominamy, że od 1 stycznia 2017r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wysokość miesięcznej opłaty za jedną osobę wynosi:·        

  • 11,50 zł – jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,
  • 22,00 zł – jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny.

Stawki dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy znajdują się tutaj

W przypadku nieotrzymania  zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami prosimy o naliczenie opłaty  i terminowe uiszczenie jej na indywidualny numer rachunku bakowego (który pozostaje niezmieniony) uwzględniając nowe stawki opłat oraz liczbę mieszkańców nieruchomości zgodnie ze złożoną deklaracją.

W celach poglądowych przedstawiamy
wzór Zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi