ZAPRASZAMY UCZESTNIKÓW PROGRAMU PILOTAŻOWEGO W GMINIE KROBIA NA SPOTKANIA KONSULTACYJNE
Opublikowany: Luty 22, 2019

Mija rok odkąd rozpoczęliśmy działania pilotażowe w Gminie Krobia związane z wprowadzeniem selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych, a w szczególności tzw. „resztek kuchennych” powstających w gospodarstwach domowych, które to przed 01.02.2018r. gromadzone były przez mieszkańców Gminy Krobia w pojemnikach na odpady zmieszane. Naszym zamiarem było wprowadzenie programu pilotażowego zbiórki bioodpadów w tej gminie, gdyż w małej skali pokazuje obraz całego Związku, a wnioski i doświadczenia z jego realizacji zamierzamy wykorzystać przy wprowadzeniu tego obowiązku we wszystkich gminach należących do KZGRL już w 2020 roku. Cieszymy się, że pilotaż został przez Państwa tak pozytywnie przyjęty i zasady gromadzenia odpadów w brązowych pojemnikach były przez ten czas przez Państwa w zdecydowanej większości przestrzegane. Wszystkie wątpliwości z Państwa strony staramy się na bieżąco wyjaśniać. Chcąc przypomnieć zasady segregacji bioodpadów przygotowaliśmy broszurę informacyjną dostępną również na stronie www.kzgrl.pl, dotyczącą zasad segregacji BIOODPADÓW w programie pilotażowym dla gminy Krobia od 01.03.2019 roku z uwzględnieniem możliwości wrzucania do brązowych pojemników odpadów zielonych.

 

 Uczestników programu zachęcamy do wyrażania swoich opinii i przekazywania spostrzeżeń związanych z gromadzeniem bioodpadów w brązowych pojemnikach.  Mogą to Państwo uczynić telefonicznie pod nr. tel: 655407793 oraz 655286569, osobiście w siedzibie KZGRL lub podczas dyżurów pracowników KZGRL w siedzibie SKR Krobia przy ul. Jutrosińskiej 28 A w godz. od 12:00 – 14:00 w dniu 14.03.2019 r., oraz od godz. 10:00 do 12:00 w dniu 19.03.2019 r. Podczas dyżurów będzie można wyjaśnić wątpliwości dotyczące BIOODPADÓW i prowadzonego programu pilotażowego oraz otrzymać kalendarz edukacyjny na 2019 rok, a także inne gadżety i materiały edukacyjne.