Za śmieci płacimy do 15-go bieżącego miesiąca
Opublikowany: Luty 17, 2015

Przypominamy wszystkim mieszkańcom Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego o terminowym wnoszeniu opłat za gospodarowanie odpadami. Opłatę należy wnosić  „z góry” do 15 dnia każdego miesiąca którego dotyczy. W praktyce oznacza to, iż za miesiąc styczeń opłatę należy uiścić do 15 stycznia, za miesiąc luty do 15 lutego itd. Aktualnie obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami znajdują się w zakładce „deklaracje i płatności”, „stawki opłat”.