Wybrno nowego Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku
Opublikowany: Wrzesień 26, 2016

21 września podczas XXI Posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” Członkowie Zgromadzenia wybrali nowego Członka Zarządu - Pana Łukasza Borowiaka Prezydenta Miasta Leszna, który będzie jednoczesnie pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku. Zastąpi on Pana Adama Mytycha, który do tej pory pełnił ww. funkcję.