WIELKA SOBOTA 2021 r. - PSZOKi czynne do 12:00
Opublikowany: Kwiecień 2, 2021

Mieszkańcy KZGRL!

Informujemy, że dnia 03 kwietnia 2021 r. (Wielka Sobota)
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zlokalizowane na terenie KZGRL 
będą czynne do godziny 12:00.