W czym wyrzucać bioodpady?
Opublikowany: Styczeń 31, 2020

 

W czym wyrzucać bioodpady?

 

Powstające w gospodarstwach domowych bioodpady czyli ulegające biodegradacji odpady spożywcze i kuchenne oraz odpady z ogrodów, należy gromadzić w brązowych pojemnikach bądź zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach. I tu pojawia się pytanie: w czym takie odpady wyrzucać?

O ile z kompostownikami sprawa wydaje się dość prosta, bo zwykle wrzucamy do nich odpady bez opakowania, o tyle sposób wrzucania odpadów do pojemników BIO może budzić wątpliwości.

Rekomendujemy, aby  odpady biodegradowalne, jeśli to możliwe, wrzucać do pojemnika luzem, czyli bez żadnego dodatkowego opakowania. Można także używać opakowań biodegradowalnych czyli takich, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

Najłatwiej worki na odpady, które nadają się do brązowego pojemnika poznać po oznaczeniu w postaci piktogramu:

Oznacza on, że worki spełniają normy EN 14995, EN 13432 i przekompostują się razem z odpadami.

Odpadów biodegradowalnych nie wolno wrzucać do pojemnika brązowego w workach zrobionych z tworzywa sztucznego! Takie worki nie rozłożą się i zanieczyszczą kompost.

Worki oksybiodegradowalne, worki z LDPE, worki z tworzywa sztucznego ulegające degradacji/rozkładowi - nie są workami biodegradowalnymi i nie należy tych worków umieszczać w pojemniku na odpady biodegradowalne. Również napis na workach „worek na odpady/śmieci biodegradowalne” nie świadczy o tym, że worki są biodegradowalne.

Jeśli mają Państwo wątpliwości jak segregować  odpady komunalne zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem postępowania z odpadami komunalnymi na terenie KZGRL lub wyszukiwarką odpadów.