UWAGA! WAŻNE ZMIANY!
Opublikowany: Wrzesień 9, 2019

UWAGA !

 

WAŻNE ZMIANY w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczące deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości

 

Od 6 września 2019 r. obowiązują nowe zapisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1579, Dz.U. z 2019 r. poz. 1403, Dz.U. z 2019 r. poz. 730, Dz.U. z 2018 r. poz. 1629).

 

Zgodnie z  art. 6m ust 4. w/w ustawy

 

„ Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny…

 

z wyjątkiem … zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca…” gdzie czas na złożenie deklaracji wynosi 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

NIE MA MOŻLIWOŚCI zmiany deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty za okres wstecz, co oznacza, że w przypadku, gdy np. we wrześniu z nieruchomości wyprowadził się jeden z mieszkańców, a właściciel nieruchomości nie złożył nowej deklaracji do 10 października, będzie zobowiązany ponieść opłaty za cały okres do czasu dokonania zmiany.

 

 

 

 

WYRÓŻNIA SIĘ TERMINY dotyczące składania nowej deklaracji i zmian deklaracji:

 

o   SKŁADANIE DEKLARACJI:  deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości lub od momentu powstania na nieruchomości odpadów.

 

o   ZMIANA DEKLARACJI: każdorazowo zmieniając deklarację (np. w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość – zgon/ narodziny/ przeprowadzka itp.) należy pamiętać aby złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.