Uwaga mieszkańcy Gminy Pępowo!
Opublikowany: Luty 9, 2017

 W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Gminy Pępowo o braku dostarczenia przez Związek zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem nowych stawek obowiązujących od stycznia 2017 r.,  informujemy, że zostały one wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej do każdego właściciela nieruchomości położonej na terenie gminy na początku stycznia br.

Z informacji uzyskanych od Poczty Polskiej wynika, że ze względu na problemy wewnętrzne operatora pocztowego przesyłki nie zostały dostarczone na czas i nastąpi do dopiero w tym tygodniu.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego pomimo przyczyn niezależnych od niego przeprasza właścicieli nieruchomości za zaistniałą sytuację informując jednocześnie, że otrzymanie zawiadomienia po terminie płatności za miesiąc styczeń nie zwalnia z obowiązku uregulowania opłaty w pełnym wymiarze zgodnie z obowiązującymi stawkami opłat przyjętymi uchwałą Zgromadzenia Związku od stycznia 2017 r.

W przypadku wniesienia wysokości opłaty za miesiąc styczeń 2017 r. w mniejszym wymiarze należy różnicę uregulować podczas następnej płatności tj.: w lutym 2017 r.

Numery indywidualnych rachunków bankowych do wpłat pozostają niezmienione.

Przypominamy, że nowe stawki opłat w przypadku nieruchomości zamieszkałych wynoszą:

  • 11,50 zł – jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,
  • 22,00 zł – jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny,

natomiast dla nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje itp.) są uzależnione od wielkości pojemnika. Wysokości stawek dostępne są tutaj.