Ujednolicone zasady segregacji odpadów komunalnych - projekt rozporządzenia
Opublikowany: Sierpień 4, 2016

Pierwsza połowa wakacji za nami. Wielu z nas wypoczywało w różnych zakątkach Polski. Czas odpoczynku nie zwalnia nas jednak z obowiązku dbania o środowisko. Przebywając w różnych miejscowościach można spotkać się z wieloma zasadami segregacji odpadów, które mniej lub bardziej różną się od tych, które obowiązują na terenie KZGRL, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Dzieje się tak, ponieważ aktualnie gminy organizują samodzielnie system selektywnego zbierania odpadów.

Ministerstwo Środowiska  na podstawie art. 4a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawiło  projekt rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie z projektem na terenie całej Polski, również w 18 gminach należących do Związku będą obowiązywać te same zasady segregacji odpadów komunalnych. We wszystkich gminach zbieranie odpadów będzie odbywało się z podziałem na 5 frakcji:

  • papier,
  • tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe,
  • metale,
  • szkło,
  • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Do każdej z nich przypisany będzie odpowiedni kolor oraz napis znajdujący się na pojemnikach lub workach:

  • kolor niebieski – „PAPIER I TEKTURA”
  • kolor żółty – „METALE” lub „TWORZYWA SZTUCZNE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE”
  • kolor zielony – „SZKŁO” (w przypadku segregacji szkła na kolorowe i bezbarwne kolor zielony będzie przeznaczony na szkło kolorowe, a kolor biały na szkło bezbarwne);

projekt rozporządzenia nie określa koloru pojemnika/worka przeznaczonego na odpady ulegające biodegradacji.

Na ujednolicenie systemu selektywnego zbierania odpadów w Polsce pod względem kolorów pojemników przewiduje się 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia, natomiast w przeciągu pół roku należy odpowiednio oznakować pojemniki/ worki, tak aby odpady były właściwie segregowane.