Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego
Opublikowany: Czerwiec 3, 2015

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Data ta została wybrana przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1972 roku podczas Konferencji Sztokholmskiej, aby przypominać o znaczeniu przyrody w życiu człowieka oraz naszej wspólnej odpowiedzialności za jej stan. Co roku Światowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzony jest pod innym hasłem i skupia się na innym problemie dotyczącym niszczenia środowiska naturalnego. W tym roku uwaga świata skierowana jest na problem zrównoważonej konsumpcji oraz efektywnej gospodarki zasobami naturalnymi z rozwojem społeczeństwa i zdolnością regeneracji naszej planety. Oficjalne hasło tegorocznych obchodów brzmi „7 miliardów marzeń. Jedna Planeta. Konsumujmy rozważnie”. Oficjalne obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska połączone zostały z wystawą Expo 2015 odbywającą się w Mediolanie.

Pamiętajmy, iż segregując odpady przyczyniamy się do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych potrzebnych do produkcji nowych przedmiotów. Wytwarzając opakowania szklane z odzyskanej stłuczki szklanej zmniejszamy zużycie wody potrzebnej do produkcji o ok. 50%, energii o ok. 30%, a ilość odpadów poprodukcyjnych aż o ok. 97%. Przetwarzanie zebranej makulatury ogranicza zużycie energii aż o ok. 75%, wody o ok. 60% a zanieczyszczenie powietrza o ok. 75%. Zbierając i przetwarzając makulaturę chronimy drzewa, jedna tona makulatury to 17 ocalonych drzew. Dodatkowo, dzięki recyklingowi zmniejszamy ilość odpadów trafiających na składowiska.

Więcej informacji na temat obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi znajduje się na stronie http://www.unep.org/wed/news/wed-2015-to-take-centre-stage-at-milan-expo.asp