Ruszają nowe PSZOK-i
Opublikowany: Lipiec 1, 2015

U W A G A !!!

Mieszkańcy Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

Ruszają nowe PSZOK-i

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że od 1 lipca na terenie gmin Pakosław, Pępowo, Lipno i Krobia otwarte zostaną Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

PSZOK to miejsce do którego mieszkańcy gmin należących do Związku mogą nieodpłatnie oddać wysegregowane odpady.

 

Adresy nowych PSZOK-ów:

Pakosław,
ul. Kolejowa 3
czynny wt. i sob. godz. 10-14, czw. 14-18,

Pępowo,
ul. Dworcowa 1
czynny wt. i sob. godz. 10-14, czw. 14-18,

Lipno,
ul. Spółdzielcza 4,
czynny wt. i sob. godz. 10-14, czw. 14-18,

Krobia,
ul. Jutrosińska 28A,
czynny wt. i sob. godz. 10-14, czw. 14-18,

Uruchomienie nowych PSZOK-ów ułatwi właścicielom nieruchomości – mieszkańcom pozbycie się wysegregowanych ze śmieci odpadów, będących często cennym surowcem wtórnym, który można ponownie wykorzystać, lub są to bardzo niebezpieczne dla środowiska odpady (baterie, lampy fluorescencyjne, niewykorzystane leki itp.). Należy pamiętać, iż bez względu na to czy właściciel nieruchomości zadeklarował selektywny sposób zbierania odpadów czy nie, wszyscy jej mieszkańcy mają obowiązek wysegregowania odpadów zielonych, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych oraz rozbiórkowych i przekazanie ich do PSZOK, lub innych miejsc do tego przeznaczonych.

Złożenie deklaracji o nieselektywnym zbieraniu odpadów komunalnych (i ponoszenie opłaty 15zł od mieszkańca miesięcznie) uprawnia do gromadzenia w pojemnikach na odpady zmieszane tylko odpadów plastikowych, metalowych, szkła, papieru i makulatury.

Co oddajemy do PSZOK?

 • przeterminowane i niewykorzystane leki,
 • chemikalia (np.: detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np.: żarówki energooszczędne, świetlówki, termometry rtęciowe),
 • szkło płaskie (np.: szyby okienne i drzwiowe),
 • odpady zielone (skoszona trawa, liście),
 • zużyte opony (opony z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony) jednorazowo maksymalnie 4 opony z jednej nieruchomości,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz ceglany i betonowy, ceramika, papa, styropian) maksymalnie 100kg na rok na jednego mieszkańca. Za zagospodarowanie odpadów ponad określoną w limicie masę odpadu właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy prowadzącemu PSZOK.

Dodatkowo, jeżeli nie chcemy czekać na odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości, do PSZOK możemy również nieodpłatnie oddać:

 • papier i tekturę (np.: gazety czasopisma, stare zeszyty, książki, kartony, opakowania typu Tetra Pak po sokach czy mleku, papierowe torebki, papier pakowy),
 • tworzywa sztuczne (np.: butelki po napojach, opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej, opakowania po środkach czystości, plastikowe doniczki) ,
 • metale (np.: puszki po napojach, puszki po konserwach),
 • opakowania ze szkła bezbarwnego (np.: butelki po napojach, słoiki, inne szklane opakowania),
 • opakowania ze szkła kolorowego (np.: butelki po napojach ze szkła barwionego),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. wszystkie urządzenia których prawidłowe działanie uzależnione było od dopływu prądu elektrycznego z sieci, baterii lub akumulatorów (np.: telewizory, monitory, komputery, pralki, suszarki do włosów),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (duże zabawki, dywany, rowery),

W PSZOK-ach nie będą przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej, w tym z gospodarstw rolnych np.: opony ciągnikowe, od samochodów ciężarowych, folia od kiszonki oraz odpady niebezpieczne typu eternit.

Przed skorzystaniem z PSZOK prosimy o zapoznanie się z regulaminem ich funkcjonowania, dostępnym na stronie internetowej KZGRL www.kzgrl.pl w zakładce odpady, oraz we wszystkich PSZOK-ach.

Dodatkowe informacje , w tym o już istniejących PSZOK-ach, można znaleźć na stronie internetowej Związku, uzyskać osobiście w biurze obsługi klienta lub pod numerem tel.: 65 540 77 93 w dni  robocze w godzinach od 7.30 – 15.30.