Podpisano umowę na zagospodarowanie odpadów
Opublikowany: Grudzień 30, 2015

Sukcesem zakończyły się negocjacje prowadzone przez KZGRL z Miejskim Zakładem Oczyszczania w Lesznie dotyczące cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin należących do Związku.

W podpisanej w dniu wczorajszym umowie utrzymano ceny za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Regionalnej Instalacji Odpadów Komunalnych w Trzebani na tym samym poziomie co w roku 2015.

Umowa została zawarta na czas określony od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. mamy jednak nadzieję , że w kolejnym półroczu uda się również utrzymać korzystne dla Związku, a tym samym dla mieszkańców ceny.