Odbiór odpadów w dni świąteczne 1 i 3 maja
Opublikowany: Kwiecień 24, 2017

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego przypomina, iż w związku ze zbliżającym się okresem świątecznym  zmianie ulegną terminy odbiorów odpadów komunalnych przypadające w dni wolne od pracy. W przypadku, gdy ustalony dzień tygodnia odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór odpadów odbędzie się w następnym dniu niebędącym dniem ustawowo wolnym od pracy, tj. odbiór za 1 maja 2017 r. odbędzie się 2 maja 2017 r., natomiast za 3 maja 2017 r. odbędzie się 4 maja 2017 r. Zmiana dotyczy zarówno odpadów zmieszanych jak i segregowanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaprojektowane przez Freepik