Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opublikowany: Pażdziernik 27, 2016

We wtorek, 25 października 2016 r. zostało dokończone
XXII Posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

Podczas Zgromadzenia Członkowie, czyli Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie gmin należących do Związku uchwalili nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

dla nieruchomości zamieszkałych:
   - 11,50 zł za osobę w przypadku segregacji odpadów
   - 22,00 zł za osobę w przypadku braku segregacji

dla nieruchomości niezamieszkałych: (zakłady pracy, instytucje, szkoły itp.) stawki opłat za jednorazowy odbiór odpadów z pojemników wzrosły o ten sam procent, co stwaki opłat za osobę w nieruchomości zamieszkałej i wynoszą:

  • W przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

              1)    60 l –  14,00 zł,
              2)    80 l –  18,00 zł,
              3)    110 l –  20,00 zł,
              4)    120 l –  22,00 zł,
              5)    140 l –  24,00 zł,
              6)    180 l –  29,00 zł,
              7)    240 l –  33,00 zł,
              8)    360 l –  46,00 zł,
              9)    500 l –  63,00 zł,
             10)   1100 l – 105,00 zł,
             11)    4000 l (kontener) – 409,00 zł,
             12)    5 m3 (kontener) –  460,00 zł,
             13)    7 m3 (kontener) –  562,00 zł,
             14)    8 m3 (kontener) –  613,00 zł,
             15)    9 m3 (kontener) –  665,00 zł,
             16)    10 m3 (kontener) –  703,00 zł,
             17)    15 m3 (kontener) –  1 482,00 zł,
             18)    30 m3 (kontener) –  2518,00 zł,
             19)    5 m3 (prasokontener) –  613,00 zł,
              20)    7 m3 (prasokontener) –  920,00 zł,
              21)    8 m3 (prasokontener) –  1074,00 zł,
              22)    10 m3 (prasokontener) –  1802,00 zł,
              23)    12 m3 (prasokontener) –  2109,00 zł,
              24)    16 m3 (prasokontener) –  2722,00 zł;

  • W przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów:

              1)    60 l – 25,00 zł,
              2)    80 l – 31,00 zł,
              3)    110 l –  35,00 zł,
              4)    120 l –  38,00 zł,
              5)    140 l –  44,00 zł,
              6)    180 l –  50,00 zł,
              7)    240 l –  57,00 zł,
              8)    360 l –  79,00 zł,
              9)    500 l –  109,00 zł,
             10)    1100 l – 180,00 zł,
             11)    4000 l (kontener) – 704,00 zł,
             12)    5 m3 (kontener) –  792,00 zł,
             13)    7 m3 (kontener) –  968,00 zł,
             14)    8 m3 (kontener) –  1056,00 zł,
             15)    9 m3 (kontener) –  1144,00 zł,
             16)    10 m3 (kontener) –  1210,00 zł,
             17)    15 m3 (kontener) –  2553,00 zł,
             18)    30 m3 (kontener) –  4335,00 zł,
             19)    5 m3 (prasokontener) –  1056,00 zł,
             20)    7 m3 (prasokontener) –  1584,00 zł,
             21)    8 m3 (prasokontener) –  1848,00 zł,
             22)    10 m3 (prasokontener) –  3103,00 zł,
             23)    12 m3 (prasokontener) –  3631,00 zł,
             24)    16 m3 (prasokontener) –  4687,00 zł;

 

Stawki obowiązywać będą od 1 stycznia 2017 r.

Każdy właściciel nieruchomości w najbliższym czasie otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem nowych stawek.

Konieczność podniesienia stawek opłat wynika głównie ze wzrostu masy odpadów wytworzonych i odebranych na terenie Związku oraz rozstrzygnięć przetargowych na świadczenie usług odbioru odpadów.