Nowe przepisy dotyczące selektywnej zbiórki
Opublikowany: Lipiec 3, 2017

Od 1 lipca br. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, które ujednolici sposób segregowania odpadów na terenie całego kraju.

Rozporządzenie dot. sposobów selektywnego zbierania takich odpadów komunalnych, jak: papier, szkoło, metale, tworzywa sztuczne oraz odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, a prościej mówiąc odpadów spożywczych i kuchennych z gospodarstw domowych.

Nowe przepisy dopuszczają jednak okresy przejściowe, które mają zostać dostosowane do terminów obowiązujących w chwili obecnej umów na odbiór odpadów.

Na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sposób selektywnego zbierania odpadów – kolorystyka pojemników (worków) do segregacji odpadów opakowaniowych poszczególnych frakcji jest już zgodna z wymogami rozporządzenia tj.: pojemnik  (worek):

  • Niebieski – papier

  • Żółty – tworzywa sztuczne i metale

  • Zielony – szkło kolorowe

  • Biały – szkło bezbarwne

Istotną zmianą wprowadzonych przepisów będzie natomiast dodatkowy pojemnik koloru brązowego z napisem „BIO” do zbierania bioodpadów w który będzie musiała być wyposażona każda nieruchomość. Do pojemnika tego będą trafiały w szczególności odpady kuchenne pochodzące z gospodarstw domowych.

Na naszym terenie obecne umowy na odbiór odpadów zawarte z firmami odbierającymi je z naszych domów obowiązują do 31 grudnia 2019r., zatem zgodnie z rozporządzeniem obowiązek wyposażenia nieruchomości w brązowy pojemnik i zbiórka odpadów BIO, będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020r.

Przedwczesne są zatem pytania o ile wzrośnie opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów, jak często będą one odbierane lub jaki będzie sposób ich odbioru. Związek najbardziej racjonalne rozwiązanie wypracuje do połowy 2019r., aby mogło być zawarte w przedmiocie zamówienia nowego przetargu na odbiór odpadów.