Mieszkańcy Krobi przychylni bioodpadom
Opublikowany: Styczeń 22, 2018

Program pilotażowy dotyczący zbiórki bioodpadów na terenie gminy Krobia cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Na zaplanowanych spotkaniach przedstawicieli Związku z mieszkańcami, które odbyły się w świetlicy SKR Krobia przybyło bardzo dużo osób, które jednocześnie mogły odebrać darmowy pojemnik deklarując przystąpienie do programu. W ciągu pierwszego tygodnia rozdaliśmy blisko połowę z 1500 szt. pojemników. Przypominamy, że od 01.02.2018r. na terenie Gminy Krobia odbierane od mieszkańców będą również bioodpady. To kolejna frakcja odpadów, którą mieszkańcy gminy już dziś deklarują chętnie segregować. Cieszy nas fakt, że społeczność gminy jest świadoma korzyści płynących z segregacji odpadów i z dnia na dzień przybywa właścicieli nieruchomości, którzy zamierzają wysegregować z odpadów komunalnych również bioodpady tj.: odpady warzywne i owocowe, resztki jedzenia (bez mięsa i kości), resztki kwiatów ciętych i doniczkowych czy fusy po kawie i herbacie.