Miejska Górka - otwarto PSZOK
Opublikowany: Listopad 6, 2015

Od 1 listopada na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego uruchomiono kolejny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), czyli miejsca, do którego mieszkańcy gmin należących do Związku mogą nieodpłatnie oddać wysegregowane odpady.

Nowy PSZOK zlokalizowany jest w Miejskiej Górce przy ul. Ignacego Buszy 5. Czynny jest we wtorki i soboty w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz w czwartki od godziny 14:00 do 18:00

PSZOK ma ułatwić mieszkańcom Związku pozbywanie się wysegregowanych odpadów, będących często cennymi surowcami wtórnym, które można z powodzeniem wykorzystać ponownie.  Do PSZOK- u powinny trafić również te odpady, które stwarzają zagrożenie dla środowiska. Są to  m.in. baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne, niewykorzystane leki itd.).

Należy pamiętać, iż bez względu na to czy właściciel nieruchomości zadeklarował selektywny sposób zbierania odpadów czy też nie, wszyscy mieszkańcy mają obowiązek wysegregowania następujących odpadów i dostarczenia ich na PSZOK: odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane oraz rozbiórkowe.

Co oddajemy do PSZOK?

1.  przeterminowane i niewykorzystane leki;

2.  chemikalia (np.: detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin);

3.  zużyte baterie i akumulatory;

4.  lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np.: żarówki energooszczędne, świetlówki, termometry rtęciowe);

5.  szkło płaskie (np.: szyby okienne i drzwiowe);

6.  odpady zielone (skoszona trawa, liście);

7.  zużyte opony (opony z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony) jednorazowo maksymalnie 4 opony z jednej nieruchomości;

8.  odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz ceglany i betonowy, ceramika, papa, styropian) maksymalnie 100 kg na rok na jednego mieszkańca (za zagospodarowanie odpadów ponad określoną w limicie masę odpadu właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy prowadzącemu PSZOK).

Dodatkowo, jeżeli nie chcemy czekać na odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości, do PSZOK możemy nieodpłatnie oddać:

1.  papier i tekturę (np.: gazety czasopisma, stare zeszyty, książki, kartony, opakowania typu Tetra Pak po sokach czy mleku, papierowe torebki, papier pakowy);

2.  tworzywa sztuczne (np.: butelki po napojach, opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej, opakowania po środkach czystości, plastikowe doniczki);

3.  metale (np.: puszki po napojach, puszki po konserwach);

4.  opakowania ze szkła bezbarwnego (np.: butelki po napojach, słoiki, inne szklane opakowania);

5.  opakowania ze szkła kolorowego (np.: butelki po napojach ze szkła barwionego).

6.  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. wszystkie urządzenia których prawidłowe działanie uzależnione było od dopływu prądu elektrycznego z sieci, baterii lub akumulatorów (np.: telewizory, monitory, komputery, pralki, suszarki do włosów).

7.  meble i inne odpady wielkogabarytowe (duże zabawki, dywany, rowery).

W PSZOK-ach nie będą przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej, w tym z gospodarstw rolnych np.: opony ciągnikowe, od samochodów ciężarowych, folia od kiszonki oraz odpady niebezpieczne typu eternit.

Przed skorzystaniem z PSZOK prosimy o zapoznanie się z regulaminem ich funkcjonowania, dostępnym na stronie internetowej KZGRL www.kzgrl.pl w zakładce odpady, oraz we wszystkich PSZOK-ach.

Dodatkowe informacje , w tym o już istniejących PSZOK-ach, można znaleźć na stronie internetowej Związku, uzyskać osobiście w biurze obsługi klienta lub pod numerem tel.: 65 540 77 93 w dni  robocze w godzinach od 7.30 – 15.30.