Konkurs "Jak widzą dzieci segregację śmieci? - edycja III"
Opublikowany: Kwiecień 18, 2016

Dobiegają końca zajęcia edukacyjne przeprowadzane w klasach IV w ramach kampanii „Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”.  Zajęcia odbyły się już prawie we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gmin należących do Związku i spotkały się z ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli. 

Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV szkół podstawowych, w których odbyły się zajęcia do wzięcia udziału w konkursie „Jak widzą dzieci segregację śmieci – edycja III” na hasło promujące selektywną zbiórkę odpadów. Do hasła należy dołączyć jego graficzną interpretację. Na zgłoszenia czekamy do 27 maja 2016 r. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu oraz na stronie Związku w zakładce Edukacja/konkursy.