KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZNIESIENIA LIMITU OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Opublikowany: Czerwiec 4, 2020

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZNIESIENIA LIMITU OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy, że zniesiony zostaje limit osób przebywających jednocześnie w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie działania Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Zgodnie z krajowymi wytycznymi w PSZOK-ach obowiązuje nadal konieczność zachowania 2 metrowego odstępu od innych, a w przypadku braku takiej możliwości konieczne jest zasłanianie nosa i ust.

Zastrzega się, że obsługa PSZOK ze względów organizacyjno - porządkowych może ograniczać ilość jednocześnie przebywających w PSZOK osób i pojazdów, co niezależne jest od obowiązujących rygorów sanitarnych związanych z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID-19.

 

Przewodniczący Zarządu

Komunalnego Związku Gmin

Regionu Leszczyńskiego

~ Eugeniusz Karpiński ~