Kampania "SOS dla środowiska"
Opublikowany: Czerwiec 13, 2016

Dobiega końca II edycja kampanii pn. „SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy”. Tegoroczna kampania była skierowana do klas I szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenów gmin należących do KZGRL. Dzięki współpracy dyrektorów szkół z realizatorem II edycji kampanii udało się w krótkim czasie przeprowadzić zajęcia w 93 placówkach.

W ramach działań edukacyjnych zostały przeprowadzone prelekcje dotyczące selektywnej zbiórki odpadów. Podczas zajęć młodzież dowiedziała się jak prawidłowo postępować z odpadami, które wytwarzane są w domu, co robić by ich mniej generować raz jak wygląda recyklingowa droga najczęściej powstających w gospodarstwach domowych odpadów.

Na zakończenie kampanii został ogłoszony konkurs na najciekawszą nazwę dla Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Na zgłoszenia czekamy od 15 czerwca do 30 września 2016r. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej KZGRL w zakładce  Edukacja/Konkursy i w Regulaminie Konkursu.

 


Kampania organizowana przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego prowadzona jest przez firmę ZielonyPunkt.co – Business Communication Group Sp. z o.o.