II edycja dobiega końca – czas na konkurs
Opublikowany: Maj 12, 2015

Dobiega końca druga edycja akcji edukacyjnej prowadzonej przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Zajęcia odbyły się już prawie we wszystkich szkołach z terenu gmin należących do Związku i spotkały się z ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli. Podczas zajęć dzieci z klas IV szkoły podstawowej dowiedziały się jak prawidłowo segregować odpady oraz jak postępować z odpadami problemowymi takimi jak np.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) czy baterie. Na zakończenie zajęć wszystkie dzieci otrzymały upominki oraz książeczki edukacyjne mające przypominać o tym jak segregować odpady.

Ogłoszony został także konkurs rysunkowy pt.: „Jak widzą dzieci segregację śmieci”. W konkursie udział wziąć mogą dzieci które uczestniczyły w zajęciach przeprowadzonych przez pracownika Komunalnego Związku. Z każdej klasy zgłosić można maksymalnie trzy prace. Prace dostarczyć należy do siedziby Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego do dnia 22 maja do godziny 15.00. Ocenie podlegać będą tylko prace, przedstawiające zasady segregacji obowiązujące na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Szczegółowe informacje na temat zasad udziału znajdują się w regulaminie konkursu oraz na stronie internetowej Związku w zakładce "Edukacja", "Konkursy".