Elektroniczna deklaracja - ePUAP
Opublikowany: Czerwiec 22, 2020

Możliwość wypełnienia deklaracji w formie elektronicznej. 

Informujemy, że wersja elektroniczna Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępna jest na Elektronicznej Skrzynce Podawczej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, znajdującej się na platformie ePUAP (tutaj)

Na naszej stronie www.kzgrl.pl w bocznym panelu w zkładce "Deklaracje i płatności" znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące elektronicznej deklaracji.


W celu skorzystania z ePUAP niezbędne jest spełnienie poniższych warunków:

· założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP

· posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP - użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (instrukcja - prezentacja).

Po założeniu konta na platformie ePUAP oraz uzyskaniu Profilu Zaufanego możliwe jest wypełnienie i wysłanie deklaracji na Skrzynkę Podawczą Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Formularz deklaracji dostępny jest po kliknięciu na poniższy odnośnik:

·  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wypełnioną deklarację, przed wysłaniem, należy podpisać profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

UWAGA:

Pole nr 40 [Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi]

Należy uzupełnić o grosze i oddzielić kropką "."

przykład - 27.00 zł

Pole nr 41 i 43 uzupełnia się automatycznie.