Edukacja ekologiczna w kl. IV w liczbach
Opublikowany: Czerwiec 3, 2016

Dobiega końca tegoroczna akcja edukacyjna „Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi” skierowana do wszystkich Uczniów klas IV szkół podstawowych. Akcja jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W miesiącach od lutego do kwietnia pracownicy Związku odwiedzili 77 szkół podstawowych w 18 gminach, które należą do KZGRL. W 136 klasach IV przeprowadziliśmy  teoretyczno-praktyczne zajęcia z zakresu prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Naszych prelekcji wysłuchało 2538 czwartoklasistów.

II częścią kampanii był konkurs na hasło promujące selektywną zbiórkę odpadów. Do konkursu zgłosili się Uczniowie z ponad połowy szkół uczestniczących w kampanii. Nadesłano 203 prace,
z czego do konkursu po ocenie formalnej i merytorycznej zakwalifikowano 106 projektów.

Szczególne uznanie należy się dla szkół, których wszystkie nadesłane prace zostały zakwalifikowane do konkursu, a są to:

  • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Gościejewicach
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Siemowie
  • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach
  • Szkoła Podstawowa nr 10 w Lesznie
  • Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego
    w Lesznie
  • Szkoła Podstawowa w Masłowie
  • Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Uznanie należy się również Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie, która do konkursu zgłosiła największą liczbę prac.

Przypominamy! Do środy (8 czerwca) trwa głosowanie internautów na najciekawsze hasło, a wyniki konkursu poznamy 10 czerwca.