EDUKACJA EKOLOGICZNA W FORMIE SPEKTAKLU LALKOWEGO
Opublikowany: Kwiecień 3, 2019

Jednym z zadań Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego jest prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie prawidłowej ich segregacji. Jako jednostka powołana do życia uchwałami rad gmin - członków założycieli – realizujemy zadania publiczne w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z powyższym, po raz kolejny zorganizowaliśmy kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Tym razem jej forma przybrała inny charakter, gdyż wiedzę dotyczącą segregacji odpadów przekazywaliśmy w formie spektaklu lalkowego  pt. „Małe śledztwo w wielkiej sprawie". Kampania kierowana była do uczniów klas I szkół  podstawowych i prowadzona była na zlecenie Związku przez "Pracownię za Piecem". Spektakle obejrzało blisko 3000 dzieci.

Zapraszamy do zapoznania się z reportażem ze spektakli: http://kzgrl.pl/filmy

Oraz z fotorelacją dostępną na naszej stronie: http://edukacja.kzgrl.pl/male-sledztwo-wielkiej-sprawie/