Edukacja ekologiczna prowadzona przez Związek
Opublikowany: Lipiec 20, 2016

Działania Związku w zakresie edukacyjno – informacyjnym skierowane są do różnych grup wiekowych począwszy od najmłodszych w przedszkolach do najstarszych zorganizowanych w Klubach Seniora.

Pierwsze półrocze 2016 roku obfitowało w wiele tego typu działań. We wszystkich typach szkół przeprowadzono zajęcia dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Po raz trzeci pracownicy KZGRL odwiedzili uczniów klas IV w ramach kampanii pn. „Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”. Od lutego do kwietnia prelekcji dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wysłuchało 2538 czwartoklasistów z 77 szkół podstawowych z terenu Związku. Zwieńczeniem kampanii był konkurs na hasło promujące selektywną zbiórkę odpadów, w wyniku którego wyłoniono 5 najciekawszych haseł. Na realizację powyższej kampanii Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  Natomiast po raz drugi zorganizowano akcję edukacyjną pn. „SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy” skierowaną do młodzieży z I klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Realizatorem kampanii była firma ZielonyPunkt.co – Business Communication Group Sp. z o.o., która w 74 szkołach przeprowadziła 96 prelekcji dla 5599 uczniów. W ramach kampanii do 30 września trwa konkurs na nazwę dla PSZOK zlokalizowanych na terenie Związku.

Obok dwóch sztandarowych kampanii KZGRL współpracuje również z przedszkolami z terenu Związku. Zasady prawidłowej segregacji  odpadów,  sposoby  pozbywania  się  odpadów problemowych  oraz  możliwości  zagospodarowania   odpadów   biodegradowalnych  
w przydomowych   kompostownikach zostały  przekazane  w  formie  zabawy. W I półroczu odwiedziliśmy najmłodszych mieszkańców Związku tylko w kilku oddziałach, ale od września do współpracy zaprosimy wszystkie przedszkola i mamy nadzieję, że planowana kampania odniesie sukces równy realizowanym akcjom w pozostałych placówkach oświatowych.

KZGRL wspiera szkoły, które niezależnie od toczących się kampanii same realizują edukację ekologiczną. Współpracowaliśmy z Zespołem Szkół w Starym Bojanowie, Szkołą Podstawową nr 5
w Lesznie oraz Szkołą Podstawową w Sarbinowie w zorganizowaniu konkursów dotyczących ochrony środowiska, w tym segregacji odpadów komunalnych.

Nasze działania edukacyjne nie tylko prowadzone są w ławkach szkolnych. W maju członkowie Polskiego Związku Niewidomych z Leszna wysłuchali wykładu dotyczącego segregacji odpadów
i funkcjonowania Związku. Braliśmy także udział w Pikniku Ekologicznym nad Zalewem Pakosław. Podczas ekoimprezy wystawione było stoisko promocyjne a uczestnicy pikniku mogli przypomnieć sobie zasady segregacji odpadów oraz wykazać się wiedzą na ich temat w zorganizowanych przez nas konkursach. W czerwcu br. odbyło się spotkanie z Klubem Seniora we Wrzosowym Zakątku.

W maju, z inicjatywy Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zorganizowano konferencję pn. „ZWIĄZKI MIĘDZYGMINNE - WSPÓLNY SUKCES, doświadczenia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi”, w której uczestniczyło 23 przedstawicieli z 9 Związków Międzygminnych z województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego. Każdy ze Związków podzielił się z pozostałymi uczestnikami swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami w tym również dotyczących edukacji mieszkańców, z których z pewnością chętnie skorzystają.

Obecnie Związek bierze udział w konkursie „Puchar Recyklingu” w kategorii Gmina Recyklingu oraz Edukacja Recyklingowa. Wyniki poznamy we wrześniu.

Dobiegają końca również prace nad projektem edukacyjnej strony internetowej, której adresatami będą przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Celem tego projektu jest w łatwy i przejrzysty sposób przedstawienie selektywnej zbiórki odpadów oraz ułatwienie komunikacji pomiędzy Związkiem a wszystkimi placówkami oświatowymi z terenu KZGRL. Strona będzie dostępna niebawem.

W najbliższym czasie do wszystkich gospodarstw domowych zostaną dostarczone poradniki „Wszystko o segregacji odpadów”. Można w nich znaleźć informacje o prawidłowej segregacji odpadów oraz o funkcjonujących na terenie Związku  PSZOK-ach. Około  100 000 poradników trafi do gospodarstw domowych za pośrednictwem urzędów gmin.

Nie wyczerpały się pomysły, dzięki którym będziemy mogli uświadomić mieszkańcom jak istotna jest segregacja odpadów i jakie, nie tylko ekonomiczne korzyści mogą z niej płynąć. Mamy nadzieję, że nasze działania przyniosą wymierne skutki i coraz więcej osób w prawidłowy sposób będzie segregować odpady, które wytwarzane są w naszych domach.