Dzień Ochrony Środowiska
Opublikowany: Czerwiec 5, 2018

Już od 1972 roku 5 czerwca obchodzony jest Dzień Ochrony Środowiska. Już ponad czterdzieści lat temu zwracano uwagę, że środowisko należy chronić i każdy z nas ma taką możliwość, zależy tylko w jaki sposób ją wykorzysta. Dla nas święto to jest również okazją do tego, aby zwrócić uwagę na to, że prawidłowa gospodarka odpadami to element kształtujący zrównoważenie pomiędzy:  możliwościami naszej Planety do regeneracji własnych zasobów i zachowania jej walorów estetycznych oraz możliwościami ludzi do podejmowania działań sprzyjających środowisku, a jednocześnie pozwalających na swobodne funkcjonowanie w dobie kultury konsumpcjonizmu. Warto zatem zastanowić się nad tym jakie działania może podjąć każdy z nas, aby zostawić po sobie ślady, które nie pozostawią piętna na Ziemi.