Dzień bez śmiecenia
Opublikowany: Maj 6, 2015

Już po raz dziewiąty, 11 maja obchodzimy DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA. Hasło przewodnie tegorocznej akcji „Stawiam na jakość. Sprawdzam!” ma na celu skłonić nas do sprawdzenia czy właściwie segregujemy odpady. Sposób segregacji może różnić się w zależności od miejsca zamieszkania. Warto zatem upewnić jakie standardy zbiórki obowiązują w miejscu w którym mieszkamy, lub w którym spędzać będziemy wakacyjny urlop.

Wysegregowane odpady stanowią surowiec do wytworzenia nowych produktów. Niestety segregując odpady w niewłaściwy sposób możemy obniżyć wartość tego surowca lub spowodować, iż będzie on całkowicie nieprzydatny do recyklingu. Dla tego też organizatorzy Dnia bez Śmiecenia zachęcają do:

• zapoznania się ze standardami obowiązującymi w miejscu naszego zamieszkania, pracy oraz edukacji i zwrócenia uwagi na listę odpadów, których nie należy wrzucać do danego worka/pojemnika

• zajrzenia do worka/pojemnika i sprawdzenia czy pośród wysegregowanych odpadów nie znajdują się te, które nie powinny tam trafić

• przygotowania listy popełnianych błędów i zwrócenia na nie uwagi współlokatorów, współpracowników, innych osób, które w danym miejscu segregują odpady.

Przypominamy zatem zasady segregacji obowiązujące na terenie Komunalnego Związku:

1. Do worków wrzucaj tylko puste opakowania; opakowania pełne lub częściowo zapełnione nie nadają się do przetworzenia,

2. W miarę możliwości zgniataj opakowania; do jednego worka zmieścisz więcej odpadów,

3. Do worka wrzucaj butelki bez kapsli, a ze słoików odkręć nakrętki,

4. Na terenie gmin należących do KZGRL opakowania typu Tetrapack wrzucamy do worka na papier (możliwe iż na terenie innych gmin zbierane będą z inną frakcją),

5. Pamiętaj o odpadach niebezpiecznych (elektroodpady, baterie i akumulatory, lekarstwa, farby i chemikalia); odpady te powinny trafić do Punktu Selektywnego Zberania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub innych miejsc do tego przeznaczonych. Informacje o tym jak pozbyć się odpadów niebezpiecznych znajduje się w zakładce „Jak postępować, jak segregować?”, a lista PSZOK tutaj. 

6. Elektroodpady możesz również oddać do punktu zbiórki elektoodpadów obsługiwanego np.: przez Organizację Odzysku ElektroEko. Informacje na ten temat znajdziesz tutaj.

7. Odpady wielkogabarytowe i elektroodpady odbierane są bezpośrednio z domu dwa razy do roku; możesz także zawieźć je do PSZOKu. Do PSZOK zawieź także zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady zielone. Lista PSZOK znajduje się tutaj. 

8. Każdy worek w którym gromadzisz odpady to także odpad; wypełnij go w całości.

Więcej informacji na temat DNIA BEZ ŚMIECENIA znajduje się na stronie internetowej dzienbezsmiecenia.pl. Możesz też polubić akcję na facebooku www.facebook.com/dzienbezsmiecenia