Delegacja z Turcji w KZGRL
Opublikowany: Marzec 19, 2019

W środę 14 marca w siedzibie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego gościliśmy delegację gości z Turcji. Spotkanie to było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, a odbyło się w związku z wizytą studyjną delegacji tureckiej w ramach realizacji projektu turecko-polskiego „Partnerstwo dla środowiska”, który Leszno realizuje razem z tureckim miastem Mersin. Wspólne podjęcie tematów ochrony środowiska w zakresie zasad postępowania z odpadami komunalnymi było okazją nie tylko do wymiany doświadczeń w tym aspekcie, ale także potwierdza, że segregacja odpadów jest ważna nie tylko lokalnie, ale również globalnie.