Co zrobić z elektroodpadami od 1 stycznia 2017?
Opublikowany: Styczeń 10, 2017

Dnia 31 grudnia 2016 r.  zakończyła się blisko 3-letnia współpraca Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z ElektroEko Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA. 

Od 1 stycznia br. Związek we własnym zakresie realizować będzie zadania z zakresu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

 

Do dyspozycji Państwa pozostają następujące metody pozbywania się niepotrzebnych urządzeń:

1. Oddanie zużytego sprzętu w sklepie lub hurtowni, w chwili zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju. Na przykład kupując nową lodówkę, można pozostawić w sklepie starą. Wyjątek stanowi tzw. mały sprzęt elektryczny i elektroniczny (do 25 cm). Można go pozostawić w sklepie bez konieczności dokonywania zakupu.

2. Oddanie zużytego sprzętu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK, których wykaz znajduje się tutaj.

3. Wziąć udział w zbiórce objazdowej i wystawić zużyty sprzęt przed dom, skąd zabierze go firma odbierająca odpady. Zbiórka organizowana jest dwa razy w roku, a jej termin znajdą Państwo tutaj.

4. Jeśli naprawa sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub jest nieopłacalna, wówczas zużyte urządzenie można pozostawić w serwisie.

Wszystkie powyższe usługi świadczone są nieodpłatnie.