BIOODPADY W GMINIE KROBIA
Opublikowany: Styczeń 9, 2018

Już od 01 lutego rusza program pilotażowy dotyczący segregacji kolejnej frakcji odpadów – BIOODPADÓW. Wdrażanie zmian w systemie gospodarowania odpadami na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zaczynamy od Krobi. Wybór gminy, w której będziemy realizować pilotaż nie jest przypadkowy. To właśnie gmina Krobia w najlepszy sposób odzwierciedla nasz Związek pod względem zabudowy oraz charakterystyki gospodarstw domowych. Po zakończeniu programu pilotażowego uzyskamy odpowiedź czego możemy spodziewać się wprowadzając brązowe pojemniki na terenie całego Związku, jakich błędów uniknąć, jak zorganizować zbiórkę w taki sposób, aby była ona wygodna dla mieszkańców i pozwalała na jak najlepsze wykorzystywanie odpadów BIO w procesie ich recyklingu.

Wszystkich mieszkańców gminy Krobia zachęcamy do wzięcia udziału w programie pilotażowym. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 655286569 oraz 660000499 oraz na naszej stronie www.kzgrl.pl w zakładce Bioodpady w Gminie Krobia.