11 maja DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA
Opublikowany: Maj 11, 2018

Odpady powstają w każdym z naszych gospodarstw domowych. Codziennie każdy z nas wytwarza średnio około kilograma odpadów. Czy jesteśmy w stanie kontrolować ilość wyrzucanych przez nas odpadów, aby ograniczyć ich masę?

Niezaprzeczalnym jest fakt, że w dzisiejszej erze konsumpcjonizmu odpady komunalne opakowaniowe są obecne w życiu człowieka niemalże w każdym jego aspekcie. Dla większości ludzi trudno byłoby żyć i funkcjonować w społeczeństwie nie produkując odpadów. Jednak nasze podejście do ograniczenia masy odpadów może opierać się na postawach ekologicznych, które wcale nie kosztują wiele wysiłku, nie są czasochłonne, opłacają się nie tylko ekologicznie ale także ekonomicznie.

Oto kilka z nich:

  • zakupy rób świadomie:

- wybieraj produkty bez zbędnych opakowań,

- kupuj tyle ile rzeczywiście zużyjesz – niepotrzebne rzeczy to więcej odpadów

 

  • używaj wielokrotnie:

- zastąp jednorazowe torby foliowe wielorazowymi,

- unikaj produktów jednorazowego użytku takich jak plastikowe sztućce, naczynia,

- zamiast baterii w urządzeniach elektrycznych zastosuj akumulatorki,

- zamiast ręczników papierowych używaj klasycznych ręczników materiałowych

 

  • SEGREGUJ ODPADY:

- wyrzucaj odpady do worków i pojemników o odpowiednich kolorach,

- do pojemnika na odpady zmieszane wrzucaj tylko to, czego nie można poddać odzyskowi lub recyklingowi,

- odpady niebezpieczne i problemowe oddawaj do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów,

- korzystaj ze zbiórek objazdowych, podczas których odbierane są odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Bądźmy ekoLOGICZNI!