Rusza kampania edukacyjna
Opublikowany: Maj 25, 2015

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego rozpoczyna kampanię edukacyjną „SOS dla środowiska”. Kampania skierowana jest do wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W ramach działań edukacyjnych, we wszystkich szkołach gimnazjach i ponadgimnazjalnych na terenie gmin członkowskich, przeprowadzone zostaną prelekcje poświęcone selektywnej zbiórce odpadów. Podczas zajęć młodzież dowie się także jak generować mniej odpadów w życiu codziennym, co oznaczają ekoznaki na opakowaniach oraz jak wygląda recyklingowa droga najczęściej powstających w gospodarstwach domowych odpadów. W ramach kampanii organizowany jest również konkurs fotograficzny pt.: „SOS dla środowiska”. Zadaniem uczniów jest wykonanie fotografii przedstawiającej dobre przykłady działań promujących selektywną zbiórkę odpadów. Konkurs prowadzony jest z podziałem na dwie kategorie: kategoria I – szkoły gimnazjalne i odrębnie kategoria II – szkoły ponadgimnazjalne. Jury konkursu przyzna trzy indywidulane nagrody w obu kategoriach. Więcej informacji na temat konkursu znajduje się w regulaminie konkursu oraz w zakładce "Edukacja", "Konkursy". 

Więcej informacji na temat kampanii edukacyjnej znajduje się w zakładce "Edukacja", "Programy edukacyjne"Kampania organizowana przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego prowadzona jest przez firmę ZielonyPunkt.co – Business Communication Group Sp. z o.o.