Poświąteczna zbiórka choinek
Opublikowany: Styczeń 5, 2016

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, iż w okresie od 15 stycznia do 15 lutego 2016 r. odbędzie się na terenie gmin członkowskich Związku poświąteczna zbiórka naturalnych choinek.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej, drzewka należy  wystawić w dniu, w którym zgodnie z harmonogramem zbierane są odpady komunalne segregowane. 

Mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych choinki mogą wystawić obok osiedlowych pojemników na odpady zmieszane.

Wystawiane do odbioru drzewka nie mogą mieć ozdób choinkowych.

Przypominamy, że odpadów zielonych, czyli również choinek, nie wolno umieszczać w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne. Można za to w dogodnym terminie dostarczyć je do jednego z 17  Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które położone są na terenie gmin, należących do Związku lub zagospodarować we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie.