Uwaga!
Opublikowany: Lipiec 3, 2015

KOMUNIKAT ! ! !

Uwaga właściciele nieruchomości!

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego, Zarząd Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przypomina o konieczności dokonania zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji, gdy uczeń lub student dotychczas zamieszkujący poza miejscem swojego stałego zameldowania (w internacie, na stancji, w akademiku) na okres wakacji wraca do miejsca swojego stałego zameldowania (zmiana polega na zwiększeniu liczby osób i wysokości opłaty).

Podobnie, po rozpoczęciu nowego roku szkolnego lub akademickiego w przypadku kontynuowania nauki lub studiów (poza miejscem stałego zameldowania) należy ponownie złożyć deklarację, tym razem zmniejszającą liczbę osób zamieszkujących nieruchomości wysokość opłaty.

Przypominamy również dyrektorom placówek edukacyjnych o możliwości zmiany deklaracji na okres wakacji, powodującej zmniejszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 65 540 77 93

od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530.

 

Zarząd Komunalnego Związku

Gmin Regionu Leszczyńskiego