Aktualności

Opublikowany: Luty 6, 2015
Z dniem 1 lutego 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399 ze zm.), która reguluje sprawy związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W związku ze zmianą przepisów Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego uprzejmie informuje, że zgodnie z nowym brzmieniem art....
Opublikowany: Styczeń 28, 2015
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, pojemnik na odpady komunalne zmieszane powinien spełniać następujące warunki dopuszczone przez normę PN-EN 840-1 (informacja o spełnianiu normy jest umieszczana przez producentów na pojemniku) tj.: powini...
Opublikowany: Styczeń 28, 2015
Informujemy, iz Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego ogłosił nabór kandydatów na zastępstwo na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KZGRL, pod nas...
Opublikowany: Styczeń 26, 2015
W najbliższą sobotę (31 stycznia), na terenie Leszna odbędzie się comiesięczna zbiórka elektroodpadów prowadzona przez Organizację Odzysku ElektroEko. Zbiórka, tak jak dotychczas, odbywać się będzie w trzech lokalizacjach na terenie miasta. Bezpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddać można ...
Opublikowany: Styczeń 19, 2015
Opakowania wykonane z folii należą do jednych z najdłużej rozkładających się śmieci. Proces ten może trwać kilkaset lat podczas gdy czas przeciętnego używania wynosi zaledwie 25 minut.. Produkcja folii jest tania, przez co opakowania te szybko zastąpiły tradycyjne materiałowe torby i papierowe opakowania. Jednak to co wygodne i tanie nie zawsze idzie...