Aktualności

Opublikowany: Marzec 15, 2021
Objazdowe zbiórki odpadów cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców, gdyż jest to możliwość pozbycia się odpadów wielkogabarytowych czy zużytych sprzętów elektronicznych i elektronicznych bezpośrednio spod nieruchomości. Pozbywanie się odpadów komunalnych musi następować z częstotliwością zapewni...
Opublikowany: Marzec 12, 2021
Ze względu na sytuację epidemiologiczną i potwierdzone przypadki COVID-19 wśród pracowników prosimy, aby ograniczać bezpośrednie wizyty w siedzibie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego wyłącznie do wyjątkowych sytuacji. Prosimy, aby korzystać z możliwości załatwiania spraw zdalnie m.in: - możliwe jest składanie d...
Opublikowany: Marzec 8, 2021
Szanowni Mieszkańcy! Niestety wciąż obserwujemy problemy związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych, szczególnie wśród mieszkańców budynków wielorodzinnych. Coraz częściej również właściciele nieruchomości jednorodzinnych nie stosują się do obowiązku segregacji odpadów. Prosi...
Opublikowany: Marzec 5, 2021
Wstrzymana bezpośrednia obsługa mieszkańców w siedzibie KZGRL. Z uwagi na potwierdzone przypadki COVID-19 wśród pracowników KZGRL oraz decyzji służb sanitarnych o skierowaniu pracowników na kwarantannę informujemy, że w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa do dnia 11.03.2021 r. włącznie zawieszona zosta...
Opublikowany: Luty 24, 2021
Marzec rozpoczyna okres objazdowych zbiórkek odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podczas zbiórek objazdowych odbierane są z nieruchomości zamieszkałych następujące odpady: a) odpady wielkogabarytowe  t. j.: meble: stoły, krzesła, szafy, komody, regały...