Aktualności

Opublikowany: Styczeń 28, 2015
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, pojemnik na odpady komunalne zmieszane powinien spełniać następujące warunki dopuszczone przez normę PN-EN 840-1 (informacja o spełnianiu normy jest umieszczana przez producentów na pojemniku) tj.: powini...
Opublikowany: Styczeń 28, 2015
Informujemy, iz Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego ogłosił nabór kandydatów na zastępstwo na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KZGRL, pod nas...
Opublikowany: Styczeń 26, 2015
W najbliższą sobotę (31 stycznia), na terenie Leszna odbędzie się comiesięczna zbiórka elektroodpadów prowadzona przez Organizację Odzysku ElektroEko. Zbiórka, tak jak dotychczas, odbywać się będzie w trzech lokalizacjach na terenie miasta. Bezpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddać można ...
Opublikowany: Styczeń 19, 2015
Opakowania wykonane z folii należą do jednych z najdłużej rozkładających się śmieci. Proces ten może trwać kilkaset lat podczas gdy czas przeciętnego używania wynosi zaledwie 25 minut.. Produkcja folii jest tania, przez co opakowania te szybko zastąpiły tradycyjne materiałowe torby i papierowe opakowania. Jednak to co wygodne i tanie nie zawsze idzie...
Opublikowany: Styczeń 13, 2015
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, iż w okresie od 15 stycznia do 14 lutego 2015 r. odbędzie się poświąteczna zbiórka naturalnych choinek na terenie gmin członkowskich Związku. W przypadku zabudowy jednorodzinnej drzewka należy  wystawić w dniu, w którym w ww. okresi...