Aktualności

Opublikowany: Luty 2, 2016
Rusza kolejna edycja kampanii edukacyjnej pn. „Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”. Już w tym tygodniu pracownicy Związku wyruszą do klas czwartych aby p...
Opublikowany: Styczeń 26, 2016
Informujemy, że na skutek nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.) Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zostało zobowiązane do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego ...
Opublikowany: Styczeń 11, 2016
W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi (oblodzenia, roztopy) samochodom odbierającym odpady komunalne nie udało się dotrzeć do wszystkich nieruchomości, dotyczy to zwłaszcza miejsc oddalonych od głównych dróg. Odpady, po które nie przyjechano w dniu dzisiejszym (11.01.2016 r.) zostaną odebrane za ...
Opublikowany: Styczeń 5, 2016
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, iż w okresie od 15 stycznia do 15 lutego 2016 r. odbędzie się na terenie gmin członkowskich Związku poświąteczna zbiórka naturalnych choinek. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, drzewka należy  wystawić w dniu, w którym zgodni...
Opublikowany: Styczeń 4, 2016
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zmiany miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmian w odbiorze tychże odpadów od stycznia 2016 roku, Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, iż ani stawka za gospodarowanie odpadami, ani harmonogramy odbioru odpadów komunalnych ...