Aktualności

Opublikowany: Styczeń 28, 2015
Informujemy, iz Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego ogłosił nabór kandydatów na zastępstwo na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KZGRL, pod nas...
Opublikowany: Styczeń 26, 2015
W najbliższą sobotę (31 stycznia), na terenie Leszna odbędzie się comiesięczna zbiórka elektroodpadów prowadzona przez Organizację Odzysku ElektroEko. Zbiórka, tak jak dotychczas, odbywać się będzie w trzech lokalizacjach na terenie miasta. Bezpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddać można ...
Opublikowany: Styczeń 19, 2015
Opakowania wykonane z folii należą do jednych z najdłużej rozkładających się śmieci. Proces ten może trwać kilkaset lat podczas gdy czas przeciętnego używania wynosi zaledwie 25 minut.. Produkcja folii jest tania, przez co opakowania te szybko zastąpiły tradycyjne materiałowe torby i papierowe opakowania. Jednak to co wygodne i tanie nie zawsze idzie...
Opublikowany: Styczeń 13, 2015
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, iż w okresie od 15 stycznia do 14 lutego 2015 r. odbędzie się poświąteczna zbiórka naturalnych choinek na terenie gmin członkowskich Związku. W przypadku zabudowy jednorodzinnej drzewka należy  wystawić w dniu, w którym w ww. okresi...
Opublikowany: Styczeń 13, 2015
Od 1 stycznia nastąpi zmiana lokalizacji PSZOK w gminie Święciechowa. Dotychczas funkcjonujący PSZOK w Henrykowie zostaje przeniesiony do Święciechowy ul. Kopernika 6 (teren spółdzielni rolniczej). Uruchomiony zostaje także nowy PSZOK w gminie Krzemieniewo, zlokalizowany przy ul. Dworcowej 50 (sklep rolno-ogr...